Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-05-17 14:37:24 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej / Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Estera Gwizdała Edycja artykułu
2018-05-17 14:35:15 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej / Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Estera Gwizdała Publikacja artykułu
2018-05-14 11:58:17 2018 / Ogłoszenie o konkursie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” Krzysztof Kujawski Publikacja artykułu
2018-05-14 09:54:27 Ogłoszenia o zamówieniu / Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 900.000,00 zł Estera Gwizdała Edycja artykułu
2018-05-14 09:46:09 Ogłoszenia o zamówieniu / Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 900.000,00 zł Estera Gwizdała Edycja artykułu