?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Śliwice, Brzeźno, Śliwiczki oraz do dalszej dzierżawy lokalu handlowego położonego w Śliwicach.

2017-09-21 00:06:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, 

że został wywieszony na okres 21 dni wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Śliwice, Śliwiczki, Brzeźno przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, nieużytku oraz gruntu ornego przeznaczonego do dzierżawy w miejscowości Rosochatka, stanowiących własność gminy Śliwice.

 
2018-03-29 10:59:21
Wykaz nieruchomości pod wynajem w miejscowości Laski

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Śliwicach oraz w biuletynie informacji publicznej BIP w dniu 20.09.2018r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu, lokalu mieszkalnego w miejscowości Laski stanowiącego własność gminy Śliwice

2018-09-20 19:50:34
Wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości  ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Śliwice, przeznaczonej do dzierżawy działki położonej w Śliwicach.

2017-07-13 07:40:36
Wycofanie zbycia działki z przetargu

Wójt Gminy Śliwice, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) wycofuje z przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 29 maja 2018 r. na godzinę 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Śliwice zbycie działki stanowiącej własność gminy Śliwice, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 630/3 położonej w obrębie geodezyjnym Śliwice o powierzchni 0,2610 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr BY1T/00019479/8.

2018-05-30 09:21:46
Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Śliwice

podaje do publicznej wiadomości

że dnia 12 marca 2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Śliwice w sali posiedzeń zostanie przeprowadzony II publiczny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Śliwice przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  oraz lokalu przeznaczonego do dzierżawy pod usługi w miejscowości Śliwice, stanowiących własność gminy Śliwice. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śliwice, na stronie internetowej Gminy Śliwice oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śliwice. Szczegółowych informacji o przeprowadzeniu przetargu udziela się w pokoju nr 12 tut. Urzędu Gminy w godz. od 7.00 do 14.00.

2019-02-07 14:51:26
Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości że dnia 5 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Śliwice w sali posiedzeń zostanie przeprowadzony publiczny nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntu rolnego położonego w miejscowości Łoboda, gm. Śliwice, oraz lokalu przeznaczonego do dzierżawy pod usługi w miejscowości Śliwice, stanowiące własność gminy Śliwice. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śliwice, na stronie internetowej Gminy Śliwice oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śliwice. Szczegółowych informacji o przeprowadzeniu przetargu udziela się w pokoju nr 12 tut. Urzędu Gminy w godz. od 7.00 do 14.00.

2018-10-31 07:00:02
Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 października 2018 r. roku o godz.11-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 100/1, 100/2, 100/3, 100/4 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Brzeźnie gm. Śliwice , działek nr 158/1, 158/5, 158/6, 158/7, 158/8 i 158/9 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położone w Śliwicach, dzierżawę lokalu przeznaczonego pod handel bądź  usługi położonego przy ul. Dworcowej na działce 886/1 w Śliwicach. W załączeniu regulamin przetargu oraz ogłoszenie

2018-09-20 19:46:52
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości

ze na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Śliwicach w dniu 31.01.2019 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz gruntu przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Śliwice pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz grunt rolny przeznaczony do dzierżawy w miejscowości Okoniny Nadjeziorne. Powyższe nieruchomości stanowia własność Gminy Śliwice.

2019-01-31 12:43:30
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 23 listopada 2017 r. roku o godz.11-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 100/1, 100/2, 100/3, 100/4 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Brzeźnie gm. Śliwice , działek nr 158/1, 158/5, 158/6, 158/7, 158/8 i 158/9 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położone w Śliwicach oraz działki nr 232/1 położonej w Śliwiczkach gm. Śliwice oznaczonej w ewidencji gruntów jako nieużytek.

2017-10-19 09:05:02