?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 
2011-12-12 15:09:56
Ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego Autobusu AUTOSAN typ H9-20

 
2011-11-22 12:31:02
Zakup i sukcesywna dostawa ekogroszku do Szkoły Podstawowej w Śliwicach

 
2011-11-22 08:07:30
Remont dachu i pomieszczeń budynku szkoły podstawowej

 
2011-11-09 14:40:15
Udzielene kredytu długoterminowego w wysokości 772.300,00 złotych

 
2011-11-02 17:33:25
Publiczny nieograniczony przetarg

na sprzedaż działki gruntu leśnego, działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową położonej w Śliwicach
2011-10-28 08:02:56
Udzielenie kredytu długotermonowego w wysokości 772.300,00 złotych

Wójt Gminy Śliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 772.300,00 złotych".

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 772.300,00 złotych zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.10.2011 pod numerem 351394-2011.


Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się poniżej:


2011-10-25 17:53:11
Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej

Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej
2011-10-19 13:21:35
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Brzozowych Błotach

 Wójt Gminy Śliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Brzozowych Błotach
2011-09-06 10:30:36
Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z lasu mienia komunalnego

położonego w m. Śliwice na działkach nr 679/1, 680/2 i 630/2
2011-08-30 13:07:19