?

Gminna Komisja Wyborcza 

 
z siedzibą w  Śliwicach ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Śliwice

Skład Komisji:
1. Piotr Kleina
2. Krystyna Szamocka
3. Adam Lipkowski
4. Gabriela Belicka
5. Barbara Szamocka
6. Henryk Krawczak
7. Zygmunt Andrearczyk  
 

Liczba odwiedzin : 532
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Anna Marcinkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Marcinkiewicz
Czas wytworzenia: 2007-03-23 10:27:00
Czas publikacji: 2007-03-23 10:27:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak