?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Śliwice za rok 2017

2018-11-22 13:52:46
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Śliwice za rok 2016

2017-05-09 08:11:54
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2015R.

2016-05-06 13:43:57
Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Śliwice w 2015r.

Gmina Śliwice stosownie do art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.tekst Dz.U.z 2016r. poz. 250) udostępnia informacje dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy i tak:

2016-03-30 09:20:09
Program gospodarki odpadami

Program gospodarki odpadami:

2015-11-20 13:44:30
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014

2015-05-05 12:50:11
Regulamin utrzymania czystości i porządku

 
2012-12-06 13:44:51
Informacje dla przedsiębiorców


2012-12-06 13:40:13