?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony pon. 60.000,00 Euro

Remont świetlic wiejskich we wsiach Lubocień i Śliwiczki oraz wypozażenie placu zabaw w Śliwiczkach

2006-12-18 08:21:00
Przetarg nieograniczony

Świadczenie usługi obsługi bankowej budżetu Gminy Śliwice, budżetu jednostek organizacyjnych gminy oraz funduszy celowych na potrzeby Urzędu Gminy Śliwice i jednostek organizacyjnych

2006-12-08 07:36:00
Przetarg niograniczony

na świadczenie usług gastronomicznych rok szkolny 2006/2007
2006-07-21 00:00:00
Przetarg nieograniczony

na budowę odcinka drogi asfaltowej w Okoninach Nadjeziornych
2006-07-18 00:00:00
Przetarg nieograniczony

na budowę pieszojezdni na ulicy Akacjowej i Brzozowej w Śliwicach wraz z kanalizacją deszczową
2006-07-06 00:00:00
Przetarg nieograniczony

na budowę odcinka drogi Rosochatka Główka
2006-05-24 00:00:00
Przetarg nieograniczony

na budowę budynku szkolnego przy gimnazjum w Śliwicach
2006-05-23 00:00:00
Przetarg nieograniczony

na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Brzozowe Błota
2006-05-23 00:00:00
Przetarg nieograniczony

na dowożenie dzieci do szkół w roku szkolnym 2006-2007
2006-05-19 00:00:00
Przetarg nieograniczony

na wykonanie utwardzenia polbrukiem ulicy w Śliwiczkach gm. Śliwice
2006-04-27 00:00:00