?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR III/37/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 32/17 i 32/16 w obrębie ewidencyjnym Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice.

2019-03-11 21:40:05
UCHWAŁA NR III/36/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lińsku

2019-03-11 21:38:28
UCHWAŁA NR III/35/19

w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

2019-03-11 21:37:43
UCHWAŁA NR III/34/19

w sprawie zmiany nazwy ulicy

2019-03-11 21:35:28
UCHWAŁA NR III/33/19

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

2019-03-11 21:34:45
UCHWAŁA NR III/32/19

w sprawie zmiany statutów sołectw

2019-03-11 21:33:55
UCHWAŁA NR III/31/19

w sprawie wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Śliwice, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja

2019-03-11 21:32:14
UCHWAŁA NR III/30/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

2019-03-11 21:29:54
UCHWAŁA NR III/29/19

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

2019-03-11 21:29:00
UCHWAŁA NR III/28/19

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Śliwice w 2019 roku

2019-03-11 21:27:27