?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR II/22/18

w sprawie zamiany nieruchomości

2019-01-04 08:49:25
UCHWAŁA NR II/21/18

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2019-01-04 08:47:23
UCHWAŁA NR II/20/18

w sprawie ustalenie wynagrodzenia Wójta

2019-01-04 08:46:33
UCHWAŁA NR II/19/18

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

2019-01-04 08:45:38
UCHWAŁA NR II/18/18

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

2019-01-04 08:44:00
UCHWAŁA NR II/17/18

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2019 rok

2019-01-04 08:43:11
UCHWAŁA NR II/16/18

w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Gminy Śliwice na 2019 rok

2019-01-04 08:42:26
UCHWAŁA NR II/15/18

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

2019-01-04 08:41:18
UCHWAŁA NR II/14/18

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Śliwice

2019-01-04 08:39:59
UCHWAŁA NR II/13/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania ''Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97"

2019-01-04 08:37:43