?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 41/17

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2018 r.

2018-09-06 21:31:34
ZARZĄDZENIE NR 40/18

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach

2018-09-06 21:31:01
ZARZĄDZENIE NR 39/18

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Śliwice miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

2018-09-06 21:30:10
ZARZĄDZENIE NR 36/18

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2018-09-06 21:29:14
ZARZĄDZENIE NR 35/18

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2018-09-06 21:28:32
ZARZĄDZENIE NR 34/18

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2018-09-06 21:27:46
ZARZĄDZENIE NR 33/18

w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Śliwice za pośrednictwem metody podzielonej płatności ( split Payment)

2018-09-06 21:27:05
ZARZĄDZENIE NR 32/18

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2018-09-06 21:26:26
ZARZĄDZENIE NR 31A/18

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony danych w Urzędzie Gminy Śliwice

2018-09-06 21:25:44
ZARZĄDZENIE NR 31/18

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2018-09-06 21:25:05