?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o konkursie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – Organizacja X Pikniku Koniarza przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2018-05-14 11:58:17
Wyniki konkursu

2018-02-22 09:30:47
Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Śliwice

Na podstawie art.11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2018-01-11 13:15:03