?

Budownictwo i Inwestycje 

 

 

 

L.p. Nazwa Usługi Pliki do pobrania
1 Informacja o sposobie przeznaczenia nieruchomości w m.p.z.p.

Karta usługi

Wniosek

2 Wydanie wypisu i wyrysu z miescowego planu zagospodarowania przestrzeni

Karta usługi

Wniosek

3 Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu

Karta usługi

Wniosek

4 Zbywanie nieruchomości

Karta usługi

 

5 Zbywanie nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków posiadanej nieruchomości

Karta usługi

 

6 Jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Karta usługi

 

7 Wydzierżawienie gruntów

Karta usługi

 

8 Podział nieruchomości

Karta usługi

Wniosek

9 Rozgraniczenie nieruchomości

Karta usługi

Wniosek

10 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Karta usługi

Wniosek roboty drogowe

Wniosek umieszczenie urządzeń

11 Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości

Karta usługi

Wniosek

12 Ustalenie warunków zabudowy 

Karta usługi

Wniosek

Przyłącze energetyczne

13 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Karta usługi

Wniosek

14 Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Karta usługi

 

15 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta usługi

 

 


Liczba odwiedzin : 1710
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kujawski
Czas wytworzenia: 2012-12-03 09:22:09
Czas publikacji: 2017-12-01 11:42:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak