?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 65/17

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na rok 2018

2018-01-19 13:42:58
Zarządzenie Nr 64/17

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów oświatowych

2018-01-19 13:42:27
Zarządzenie Nr 63/17

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2018-01-19 13:41:49
Zarządzenie Nr 62/17

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2018-01-19 13:39:47
Zarządzenie Nr 61/17

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Śliwice

2018-01-19 13:38:57
Zarządzenie Nr 60/17

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2018-01-19 13:38:05
Zarządzenie Nr 59/17

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2018-01-19 13:35:58
Zarządzenie Nr 58/17

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami dla części
Śliwic Wybudowania pod Osieczną” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020.

2018-01-19 13:34:53
Zarządzenie Nr 57/17

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Śliwice na 2018 rok

2018-01-19 13:33:27
Zarządzenie Nr 56/17

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2018-01-19 13:29:53