?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 67/16

w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Śliwice

2017-01-04 13:31:23
Zarządzenie Nr 66/16

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrzynych na 2017 rok.

2017-01-04 10:54:07
Zarządzenie Nr 65/16

w sprawie powołania obsady służby Stałego Dyżuru Urzedu Gminy w Śliwicach

2017-01-04 10:39:19
Zarządzenie Nr 64/16

w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Śliwice

2017-01-04 10:38:02
Zarządzenie Nr 63/16

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

2017-01-04 10:36:18
Zarządzenie Nr 62/16

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

2017-01-04 09:46:43
Zarządzenie Nr 61/16

w sprawie powołania Komisji Rekrytacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne samodzielne stanowisko do spraw gospodarki gruntami, planowania przestrzennego, gospodarki mieszkaniowej i zarządzania gruntami

2017-01-04 09:32:51
Zarządzenie Nr 60/16

w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzedzie Gminy Śliwice

2017-01-04 09:30:02
Zarządzenie Nr 58/16

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

2017-01-04 09:22:49
Zarządzenie Nr 57/16

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Śliwice, przeznaczonych do sprzedaży położonych w Śliwicach

2017-01-04 09:16:37