?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
XIV/102/15

w sprawie zmiany statutów sołectw

2016-01-14 14:37:09
XIII/86/15

w sprawie ustalenia opłaty targowej

2016-01-14 14:36:49
XIII/85/15

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

2016-01-14 14:36:25
XIII/84/15

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2016-01-14 14:35:56
XIII/83/15

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 2016 roku

2016-01-14 14:35:21
VIII/57/15

w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze gminy Śliwice

2016-01-14 14:34:34
IX/60/15

w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin dla nauczyciela przedszkola lub szkoły podstawowej, prowadzącego zajęcia wychowania przedszkolnego w oddziale łączonym

2016-01-14 14:34:15
XIII/82/15

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2016-01-14 14:33:54
VIII/53/15

w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestry żłobków i klubów dziecięcych

2016-01-14 14:32:39
VI/40/15

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości związanych z inwestycjami realizowanymi przez przedsiębiorstwa na terenie Gminy Śliwice

2016-01-14 14:32:09