?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 36/15 Wójta Gminy Śliwice

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 wrzesnia 2015r.

2015-08-26 11:01:31
Zarządzenie Nr 33/15 Wójta Gminy Śliwice

w sprawie powłania obwodowych komisji do spraw referendum

2015-08-18 08:04:26
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-08-12 10:52:45
Obwieszczenie

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum w stałych obwodach głosowania, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-08-10 14:59:41
Dane teleadresowe

2015-08-03 07:33:58
Zarządzenie Nr 26/15 Wójta Gminy Śliwice

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

2015-07-01 07:29:36
Zglaszanie kandydatów na członków komisji obwodowej

2015-06-29 14:09:30
Informacja

dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

2015-06-29 14:05:40
Informacja

o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-06-29 14:01:33
Informacja

o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-06-29 13:59:37