?

Informacja 

 

 

Wójt  Gminy Śliwice przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w dniach urzędowania w godzinach   od 800  do1500.

Podczas nieobecności Wójta Gminy skargi i wnioski przyjmuje Sekretarz Gminy.

Skargi i wnioski do Rady Gminy Śliwice należy składać w  biurze Rady Gminy w godzinach pracy Urzędu Gminy (pok. nr 14).

 


Liczba odwiedzin : 1341
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Anna Marcinkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Marcinkiewicz
Czas wytworzenia: 2015-05-26 11:56:13
Czas publikacji: 2015-05-26 11:57:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak