?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 62/15

W sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

2016-02-11 07:39:18
Zarządzenie Nr 61/15

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na rok 2016

2016-01-05 10:25:09
Zarzędzenie Nr 60/15

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Śliwicach

2016-01-05 10:23:42
Zarządzenie Nr 59/15

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

2016-01-05 10:21:01
Zarządzenie Nr 58/15

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

2016-01-05 10:18:39
Zarządzenie Nr 57/15

w sprawie przeprowadznia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Urzędzie Gminy Śliwice

2016-01-05 10:06:38
Zarządzenie Nr 56/15

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy Śliwice środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz ustalenia norm ich przydziału

2016-01-05 10:01:53
Zarzadzenie Nr 55/15

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Śliwice do reprezentowania Gminy w organach stowarzyszenia "Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"

2016-01-05 09:57:48
Zarządzenie Nr 54/15

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

2016-01-05 09:55:31
Zarządzenie Nr 53/15

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

2016-01-05 09:53:13