?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony na wykonanie Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami dla wsi Łoboda, Linowek, Brzeźno oraz Śliwice - Wądoły 7041-1/06 Śliwice, 2006-01-03 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami dla wsi Łoboda, Linowek, Brzeźno oraz Śliwice - Wądoły 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Śliwice Ulica Ks. Dr St. [...]

Przetarg nieograniczony na wykonanie Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami dla wsi Łoboda, Linowek, Brzeźno oraz Śliwice - Wądoły 7041-1/06 Śliwice, 2006-01-03 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami dla wsi Łoboda, Linowek, Brzeźno oraz Śliwice - Wądoły 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Śliwice Ulica Ks. Dr St. [...]

2015-06-11 12:13:46
Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku SPZOZ w Śliwicach 7041-1/06/SPZOZ Śliwice, 2006-02-03 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku SPZOZ w Śliwicach 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w [...]

Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku SPZOZ w Śliwicach 7041-1/06/SPZOZ Śliwice, 2006-02-03 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku SPZOZ w Śliwicach 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w [...]

2015-06-11 12:13:05
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania termomodernizacji budynku SPZOZ w Śliwicach 7041-2/06/SPZOZ Śliwice, 2006-02-06 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania termomodernizacji budynku SPZOZ w Śliwicach 1) Nazwa (firma) i [...]

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania termomodernizacji budynku SPZOZ w Śliwicach 7041-2/06/SPZOZ Śliwice, 2006-02-06 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania termomodernizacji budynku SPZOZ w Śliwicach 1) Nazwa (firma) i [...]

2015-06-11 12:12:09
Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Gminy Śliwice w Linówku [...]

Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Gminy Śliwice w Linówku [...]

2015-06-11 12:10:03
Przetarg nieograniczony na wyposażenie placów zabaw oraz remont boiska sportowego wraz z wykonaniem ogrodzenia w Śliwicach [...]

Przetarg nieograniczony na wyposażenie placów zabaw oraz remont boiska sportowego wraz z wykonaniem ogrodzenia w Śliwicach [...]

2015-06-11 12:09:02
Przetarg nieograniczony na wykonanie utwardzenia polbrukiem ulicy w Śliwiczkach gm. Śliwice [...]

Przetarg nieograniczony na wykonanie utwardzenia polbrukiem ulicy w Śliwiczkach gm. Śliwice [...]

2015-06-11 11:45:45
Dowożenie dzieci do szkół w roku szkolnym 2006-2007 [...]

Dowożenie dzieci do szkół w roku szkolnym 2006-2007 [...]

2015-06-11 11:45:25
Przetarg nieograniczony na budowę budynku szkolnego przy gimnazjum w Śliwicach 7023-1/06 Śliwice, 2006-05-22 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Budowa budynku szkolnego przy gimnazjum w Śliwicach 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Śliwice Ulica ks. dr St. [...]

Przetarg nieograniczony na budowę budynku szkolnego przy gimnazjum w Śliwicach 7023-1/06 Śliwice, 2006-05-22 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Budowa budynku szkolnego przy gimnazjum w Śliwicach 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Śliwice Ulica ks. dr St. [...]

2015-06-11 11:44:46
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Brzozowe Błota [...]

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Brzozowe Błota [...]

2015-06-11 11:42:22
przetarg nieograniczony na budowę odcinka drogi Rosochatka Główka 7041-4/06 & [...]

przetarg nieograniczony na budowę odcinka drogi Rosochatka Główka 7041-4/06 & [...]

2015-06-11 11:38:48