?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XLIV/369/18

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na 2018 rok.

2018-11-23 08:43:12
UCHWAŁA NR XLIV/368/18

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śliwice

2018-11-23 08:42:03
UCHWAŁA NR XLIV/367/18

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Zwierzyniec dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku

2018-11-23 08:40:53
UCHWAŁA NR XLIV/366/18

w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Lipowa dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2019 roku

2018-11-23 08:39:52
UCHWAŁA NR XLIV/365/18

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Śliwice

2018-11-23 08:36:49
UCHWAŁA NR XLIV/364/18

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Lińsk, gmina Śliwice

2018-11-23 08:36:42
UCHWAŁA NR XLIV/363/18

sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Śliwice na 2019 rok

2018-11-23 08:34:42
UCHWAŁA NR XLIV/362/18

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

2018-11-23 08:33:57
UCHWAŁA NR XLIV/361/18

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego w 2019 roku

2018-11-23 08:33:16
UCHWAŁA NR XLIV/360/18

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

2018-11-23 08:31:55