?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Przebudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne – Główka Etap I

2016-02-01 14:17:30
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Śliwice w roku szkolnym 2015/2016

2015-08-12 09:15:54
Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej dojazdowej do wsi Zazdrość dł. – 1 + 600 km"

2015-08-04 09:23:27
Przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy Śliwice w roku szkolnym 2015/2016

2015-07-03 14:07:50
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Śliwice oraz jej jednostek organizacyjnych

2015-05-26 14:41:51
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Śliwiczkach, budowa placu zabaw w Śliwicach

2015-05-21 14:19:31
Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Śliwicach

 
2015-03-12 09:42:33
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Śliwice

 
2015-02-16 10:37:10