?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przebudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne – Główka etap I

Wójt Gminy Śliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Przebudowa drogi gminnej Okoniny Nadjeziorne – Główka etap I "

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowana dnia 22.12.2015r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 350354 - 2015. 

 

Poniżej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

 

Dodano odpowiedzi na złożone zapytania

 

2016-01-07 11:51:17
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Śliwice w roku szkolnym 2015/2016

2015-07-16 14:37:20
Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej dojazdowej do wsi Zazdrość dł. – 1 + 600 km

Wójt Gminy Śliwice zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej dojazdowej do wsi Zazdrość dł. – 1 + 600 km"

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowana dnia 23.06.2015r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 92415 - 2015. 

 

Poniżej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

 

Dodono odpowiedzi na zapytania z załacznikami, zmiane SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu:

2015-07-06 14:20:14
Kierownik GOPS zaprasza do składania ofert

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach zaprasza do składania ofert  w postępowaniu na dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy Śliwice.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowana dnia 24.06.2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 154396 - 2015. 

2015-06-30 10:12:01
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Śliwice oraz jej jednostek organizacyjnych

2015-05-15 09:55:04
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Śliwiczkach, budowa placu zabaw w Śliwicach

2015-05-12 11:24:14
Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Śliwicach

 
2015-02-23 14:22:52
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Śliwice

 
2015-02-04 21:09:13