?

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 

 

konkursu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego  

Śliwice, dnia 12.03.2007 roku


 I N F O R M A C J AWójt Gminy Śliwice informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 10.01.2007 roku konkursu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
wybrano oferty złożone przez:

Gminny Klub Sportowy
“VICTORIA” Śliwice

 

na prowadzenie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- przyznano dotację w kwocie 41.000,00 zł


Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej
„KNIEJA”


na organizację rajdów pieszych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych,

- przyznano dotację w kwocie 2.000,00 zł


Bractwo Świętego Huberta
w Śliwicach


na zorganizowanie warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży,
- przyznano dotację w kwocie 1.000,00 zł.


Wójt
/-/ mgr  inż. Daniel Kożuch 
 


Liczba odwiedzin : 375
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Anna Marcinkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Marcinkiewicz
Czas wytworzenia: 2007-04-12 09:49:00
Czas publikacji: 2007-04-12 09:49:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak