?

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT  

 
Wójt Gminy Śliwice informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu  08.01.2014r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. przez organizacje pozarządowe wybrano oferty
 

Liczba odwiedzin : 398
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Anna Marcinkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Kiełczyńska
Czas wytworzenia: 2014-02-18 10:41:19
Czas publikacji: 2014-02-18 10:41:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak