?

Podatki i opłaty lokalne 

 

 

 

 

Uchwały dotyczące wysokości stawek / opłat / taryf w zakresie podatków lokalnych.

 

L.p. Nazwa usługi Pliki do pobrania
1 Wydanie Zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości

Karta usługi

Wniosek

2 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu (nieposiadaniu) gospodarstwa rolnego i wielkości użytków rolnych

Karta usługi

Wniosek

3 Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych

Karta usługi

Wniosek

4 Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

Karta usługi

Wniosek

5 Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)

Karta usługi

Informacje ws podatku i obiektach budowlanych (IN-1)

Dane o zwolnieniach podatkowych  (ZIN-1A)

6 Podatek od nieruchomości (osoby prawne)

Karta usługi

Deklaracja na podatek (DN-1)

Dane o nieruchomościach (ZDN-1A)

Dane o zwolnieniach podatkowych (ZDN-1B)

7 Podatek leśny (osoby fizyczne)

Karta usługi

Informacja (IL-1)

8 Podatek leśny (osoby prawne)

Karta usługi

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

9 Podatek rolny (osoby fizyczne)

Karta usługi

Informacja (IR-1)

10 Podatek rolny (osoby prawne)

Karta usługi

Deklaracja (DR-1)

11 Podatek od środków transportowych

Karta usługi

Deklaracja 

Załącznik do deklaracji

12 Odroczenie lub rozłożenie na raty terminu płatności podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą

Karta usługi

 

13 Odroczenie lub rozłożenie na raty terminu płatności podatnikom nie prowadzącym działalności gospodarczej

Karta usługi

Wniosek

14 Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami podtanikom prowadzącym działalność gospodarczą

Karta usługi

15 Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą

Karta usługi

Wniosek

16 Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami podtanikom prowadzącym działalność gospodarczą

Karta usługi

 

17 Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom nie prowadzącym działalności gospodarczej

Karta usługi

Oświadczenie

18 Ulga inwestycyjna  w podatku rolnym 

Karta usługi

 

19 Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub poszerzenie istniejącego

Karta usługi

 

20 Ulga żołnierska w podatku rolnym

Karta usługi

 

21 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Karta usługi

Wniosek

22 Umorzenie oraz odroczenie i rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Karta usługi

Oświadczenie

23 Zwrot opłaty skarbowej

Karta usługi

 

 

Liczba odwiedzin : 1047
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kujawski
Czas wytworzenia: 2014-01-27 13:18:29
Czas publikacji: 2018-01-08 11:44:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak