?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kontrola kompleksowa

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 23 maja do 19 lipca 2016roku udokumentowana protokołem z dnia 19 lipca 2016 roku.

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy według ramowej tematyki kontroli. Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 września 2016 roku skierowane do Wójta Gminy Śliwice.

2016-12-01 07:39:45
Kontrola problemowa

Kontrola problemowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 25 listopada do 12 grudnia 2014 roku udokumentowana protokołem z dnia 12 grudnia 2014 roku.

           

Zakres kontroli: Kontrola problemowa gospodarki finansowej w zakresie funduszu sołeckiego Gminy Śliwice.

Przedmiot kontroli:

- fundusz sołecki,

- wykonanie zaleceń pokontrolnych (wystąpienie RIO-KF-4104-24/2010).

2015-02-25 08:48:15
Kontrola kompleksowa

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 24 września do 14 grudnia 2012 roku udokumentowana protokółem z dnia 19 grudnia 2012 roku

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy według ramowej tematyki kontroli.

 
2015-02-25 08:42:33
Kontrola sprawdzająca

 

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 16 lipca do 24 lipca 2009 roku udokumentowana protokółem z dnia 24 lipca 2009 r.

 Przedmiot kontroli: Kontrola sprawdzająca gospodarki finansowej

Zakres kontroli: Wykonanie zaleceń pokontrolnych przesłanych przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pismem nr RIO/KF/4104/54/2008 z dnia 9 lutego 2009 r.

2015-02-25 08:39:13
Kontrola kompleksowa

 

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 8 października do 18 grudnia 2008 roku udokumentowana protokółem z dnia 18 grudnia 2008 r.

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy według ramowej tematyki kontroli.

2015-02-25 08:36:03
Kontrole

Kontrole
2005-06-21 00:00:00