?

Miejsca do plakatowania 

 

Miejsca do plakatowania 

Miejsca do plakatowania

ZARZĄDZENIE NR 48/04
Wójta Gminy Śliwice
z dnia 22 marca 2004r.


w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych.

Na podstawie art 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. nr 25, poz. 219)


zarządza się, co następuje:

1. Wyznaczam następujące miejsca do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych:
- w Śliwicach - ściana budynku gminnego zlokalizowanego na targowisku przy ul. Dworcowej,
- w Śliwiczkach – ściana budynku zlokalizowanego na nieruchomości nr 20,
- w Lińsku – ściana budynku remizy OSP,
- w Lubocieniu – ściana budynku zlokalizowanego na nieruchomości nr 15.

2. Ustala się wymiar jednostki ogłoszeniowej jako format A1.
Dla ogłoszeń urzędowych przeznacza się dwie jednostki ogłoszeniowe.
Każdy z komitetów wyborczych ma do dyspozycji jedną jednostkę ogłoszeniową.

3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

4.Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


Wójt
Jerzy Bogusławski

 


Liczba odwiedzin : 421
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Anna Marcinkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Marcinkiewicz
Czas wytworzenia: 2004-05-10 00:00:00
Czas publikacji: 2004-05-10 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak