?

Mienie komunalne 

 
 

Wykaz gruntów z podziałem na zasadnicze grupy

(stan na 1 stycznia 2014 r.)

 

WŁASNOŚĆ GMINY

Lp.

Wyszczególnienie

Powierzchnia (wha)

Wartość(wzł)

1.

Gruntyorne

13,17

   133 580,00

2.

Terenyzabudowane, działki budowlane

20,60

1 544 925,00

3.

Terenyzielone

10,15

     81 240,00

4.

Rowy, wody, nieużytki, inne

19,90

     20 061,12

5.

Drogi

212,98

2 573 367,60

6.

Lasy

    4,05

     21 976,40

Ogółem

280,85

4 375 150,12

 

ZESTAWIENIEGRUNTÓWPOŁOŻONYCH NATERENIEGMINYŚLIWICEO NIEUREGULOWANYMSTANIEPRAWNYM 

(wewładaniuGminy)

Lp.

Wyszczególnienie

Powierzchnia(wha)

Wartość (z zł)

1.

Gruntyorne

0,10

     800,00

2.

Terenyzielone

0,07

     560,00

3.

Lasy

3,47

13 880,00

4.

Drogi

13,44

161 264,40

5.

Rowy, nieużytki, pozostałe

8,62

   6 898,48

Ogółem

25,70

183 402,88

 

 

Wykaz obiektów komunalnych

(stan na 1 stycznia 2014 r.)

 

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1.

Mieszkania

13

2.

Przedszkola

1

3.

Instytucje kultury

2

4.

Obiekty OSP

6

5

Budynki handlowe

5

6.

Szkoły

4

7.

Budynki, w których są świetlice

13

8.

Obiekty sportowe, boiska

4

9.

Budynki biurowe

2

 

GminaŚliwiceposiada 32 udziałypo 500,00 zł,ołącznejwartości 16 000 zł w spółcez o.o SzpitalTucholski.

 

 

Liczba odwiedzin : 870
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Urbański
Czas wytworzenia: 2015-03-04 10:03:53
Czas publikacji: 2016-12-20 08:07:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak