?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XII/75/07

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2008r.
2011-12-16 14:02:53
Uchwała Nr XII/76/07

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania oraz terminy płatności i sposób jej poboru
2011-12-16 13:59:23
Uchwała Nr XII/77/07

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego
2011-12-16 13:55:33
Uchwała Nr XII/78/07

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011-12-16 13:53:47
Uchwała Nr XII/80/07

w sprawie ustalenia opłaty targowej
2011-12-16 13:46:40
Uchwała Nr XII/82/07

w sprawie ustalenia czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu
2011-12-16 13:09:00
Uchwała Nr XII/83/07

w sprawie ustalenia regulaminu gminnych placów zabaw
2011-12-16 13:06:59
Uchwała Nr XIV/112/08

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Śliwice
2011-12-16 12:28:30
Uchwała Nr XVI/119/08

w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Śliwice
2011-12-16 12:16:52
Uchwała Nr XVIII/137/08

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Śliwice
2011-12-16 12:14:40