?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVII/243/14

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
2014-03-14 10:11:32
Uchwała Nr XXXVII/242/14

w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 
2014-03-14 10:08:40
Uchwała Nr XXXVII/230/14

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Śliwice 
2014-03-14 10:06:26
Uchwala Nr XXXVII/228/14

w sprawie nadania nazw ulicom w Śliwicach 
2014-03-14 10:04:27
Uchwała Nr XXXVI/226/14

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014-03-14 09:57:14
Uchwała Nr XXXV/225/13

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014-01-14 09:15:58
Uchwała Nr XXXV/217/13

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śliwice na rok 2014
2014-01-14 09:11:50
Uchwała Nr XXXIV/213/13

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014-01-14 09:07:29
Uchwała Nr XXXIV/212/13

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Śliwice
2014-01-14 09:04:40
Uchwała Nr XXXIV/208/13

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2014-01-14 09:00:13