?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 39/03

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
2004-02-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 38/03

w sprawie opracowania aneksu do harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2003r.
2004-02-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 33/03

w sprawie przekazania projektu budżetu gminy na 2004 rok Radzie Gminy Śliwice
2004-02-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 34/03

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy
2004-02-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 31/03

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
2004-02-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 36/03

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu w ramach programu SAPARD na wybór wykonawcy
2004-02-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 30/03

w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
2004-02-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 30/03

w sprawie odwołania członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Śliwice
2004-02-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 35/03

w sprawie dokonania zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Śliwicach
2004-02-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 32/03

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
2004-02-04 00:00:00