?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zakup i sukcesywna dostawa węgla ekogroszku do Szkoły Podstawowej w Śliwicach

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup i sukcesywna dostawa węgla ekogroszku do Szkoły Podstawowej w Śliwicach"
2012-12-17 12:35:31
„DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU ŚMIECIARKI”

 „Dostawa używanego pojazdu śmieciarki”
2012-10-25 12:12:01
Remont chodników i wjazdów przy drogach publicznych w Gm. Śliwice

 
2012-10-23 07:59:27
Remont chodników i wjazdów przy drogach publicznych w Gminie Śliwice

 Remont chodników i wjazdów przy drogach publicznych w Gminie Śliwice
2012-09-28 12:21:05
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY GOPS

„Przygotowanie i dostarczenie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy Śliwice”
2012-08-06 14:55:11
„BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŚLIWICE I ROSOCHATKA”

 ZAWIADOMIENIEO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
„Budowa  placu zabaw w miejscowości Śliwice i Rosochatka”
2012-08-03 14:10:42
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Śliwice w roku szkolnym 2012/2013

 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Śliwice w roku szkolnym 2012/2013"
2012-07-23 13:50:20
Rozstrzygnięcie przetargu GOPS

świadczenie usług w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach realizacji projektu pt.: „Czas na start ku lepszej przyszłości”
2012-07-12 08:37:21
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Śliwice

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

2012-06-06 12:24:51
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO WSI OKONINY NADJEZIORNE I LIŃSK WYBUDOWANIA, GŁÓWKA - ETAP I”

  Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami

do wsi Okoniny Nadjeziorne i Lińsk Wybudowania, Główka - etap I”

2012-04-16 12:43:24