?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 86/04

w sprawie powołania Komisji Przetargowej
2005-08-16 00:00:00
Zarzadzenie Nr 74/04

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Śliwicach
2005-01-24 00:00:00
Zarządzenie Nr 81/04

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielanie zamówienia publicznego
2005-01-24 00:00:00
Zarządzenie Nr 72/04

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
2005-01-24 00:00:00
Zarzadzenie Nr 78/04

w sprawie zasad zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy okularów korygujących wzrok
2005-01-24 00:00:00
Zarządzenie Nr 82/04

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Gminy Śliwice
2005-01-24 00:00:00
Zarządzenie Nr 68/04

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
2004-10-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 69/04

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
2004-10-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 66/04

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2004 roku
2004-10-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 63/04

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
2004-10-08 00:00:00