?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dnia 30.11.2018r. (data wpływu) zostało wszczęte postepowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminym dla zmiany zagospodarowania terenu polegajacej na budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4kV...

2019-01-09 12:35:10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

W dniu 20.12.2018r. wpłynął wniosek Inwestora "Wutkowski" Sp. z o.o. sp.k. 89-530 Śliwice ul. Szklanych Domów 1 i zostało wszczęte postępowanie administracyjne wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

2018-12-21 07:13:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dnia 28.11.2018r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn...

2018-12-13 13:54:36
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dnia 28.11.2018r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn...

2018-12-13 13:46:06
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dnia 31.10.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn...

2018-11-16 10:51:43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dnia 31.10.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn...

2018-11-16 10:50:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dnia 29.10.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn...

2018-11-16 10:47:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dnia 26.09.2018r. zostało wszczęte postepowanie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazlizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN...

2018-10-11 13:05:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dnia 21.09.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn...

2018-10-11 13:03:42
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dnia 21.09.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn...

2018-10-11 13:03:31