?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wprowadzenie planu doskonalenia wg metody CAF 2006

Wprowadzenie planu doskonalenia wg metody CAF 2006
2010-09-01 12:37:04
Powołanie Grupy Samooceny

 

2010-08-11 09:33:40
Powołanie Kordynatora CAF

Powołanie Kordynatora CAF
2010-08-11 09:30:03
Plan Komunikacji

Plan Komunikacji
2010-08-11 09:26:07
Common Assessment Framework (CAF)

Gmina Śliwice przystąpiła do projektu MSWiA pn. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą".
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach:
- Priorytetu V „Dobre rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”,
- Poddziałanie 5.2.2 „Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej”.

2010-08-11 09:16:43