?

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu 

 
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu 

Rozstrzygnięcie konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego


I N F O R M A C J A
Wójt Gminy Śliwice informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 12.01.2006 roku konkursu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
wybrano oferty złożone przez:
Gminny Klub Sportowy "VICTORIA" Śliwice na prowadzenie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej "KNIEJA" na upowszechnianie kultury, rozwijanie amatorskich ruchów artystycznych oraz ochronę dóbr kultury i tradycji, Stowarzyszenie "HOSPICJUM" z Tucholi na wspieranie działań w zakresie promocji zdrowia oraz na rzecz ludzi przewlekle chorych.
 

Liczba odwiedzin : 423
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Anna Marcinkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Marcinkiewicz
Czas wytworzenia: 2006-03-29 00:00:00
Czas publikacji: 2006-03-29 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak