?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 107/05

z sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
2006-02-06 00:00:00
Zarządzenie Nr 119/05

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Śliwicach
2006-02-06 00:00:00
Zarządzenie Nr 120/05

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Śliwicach [...]
2006-02-06 00:00:00
Zarządzenie Nr 108/05

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2005r.
2006-02-06 00:00:00
Zarządzenie Nr 118/05

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego
2006-02-06 00:00:00
Zarządzenie Nr 124/05

w sprawie powierzenia czynności związanych z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych
2006-02-03 00:00:00
Zarządzenie Nr 130/05

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Okoninach Nadjeziornych
2006-02-03 00:00:00
Zarządzenie Nr 122/05

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
2006-02-03 00:00:00
Zarządzenie Nr 126/2005

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Śliwice na 2006 rok
2006-01-25 00:00:00
Zarządzenie Nr 127/05

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
2006-01-25 00:00:00