?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr III/24/02

w sprawie uchylenia uchwały o ustaleniu opłaty admnistracyjnej za czynności urzędowe organów Rady Gminy
2006-12-02 14:30:00
Uchwała nr III/23/02

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Śliwice
2006-12-02 14:27:00
Uchwała nr III/22/02

w sprawie wykupu gruntów
2006-12-02 14:24:00
Uchwała nr III/21/02

w sprawie zbycia nieruchomości w Śliwicach
2006-12-02 14:22:00
Uchwała nr III/20/02

w sprawie zatwierdzenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Śliwice na 2003 rok"
2006-12-02 14:19:00
hwała nr III/19/02

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Statutowej i określenia zakresu działania tej komisji
2006-12-02 14:16:00
Uchwała nr III/17/02

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2006-12-02 14:14:00
Uchwała nr II/16/02

w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów określenia podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego
2006-12-02 14:09:00
Uchwała nr II/15/02

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2006-12-02 14:07:00
Uchwała nr II/14/02

w sprawie poboru w drodze inkasa podatków oraz zasad wynagrodzenia za inkaso
2006-12-02 14:05:00