?

Informacja o wynikach konkursu ofert 

 
  

Wójt Gminy Śliwice informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu  04.01.2012r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012r. przez organizacje pozarządowe wybrano oferty złożone przez:

 

ZADANIE NR 1  : KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                         

1.       Uczniowski Klub Sportowy „BORUS ŚLIWICE”
Przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł  na realizację zadania
pn. „Organizacja życia sportowego przy Gimnazjum w Śliwicach”

2.       Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Jabłonka „JABŁKOWA KRAINA”
Przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania                                  
pn.” Olimpiada  Przedszkolaka”

3.       Towarzystwo Piłkarskie Ziemi Śliwickiej
Przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania                                 
pn. „Preferujemy zdrowy i aktywny  tryb życia i pomagamy przez sport”

4.       Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate „SHOTOKAN”
Przyznano dotację w wysokości  4.500,00 zł na realizację zadania                                        
pn. „W zdrowym ciele – zdrowy duch”

 

ZADANIE NR 2  : KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I  TRADYCJI

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Śliwicach
Przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadania
pn. „Warsztaty muzyczne i zakup instrumentu dla Orkiestry Dętej w Śliwicach”

 

ZADANIE NR 3  : AKTYWIZACJA TERENÓW WIEJSKICH

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Śliwicach
Przyznano dotację w wysokości 550,00 zł na realizację zadania
pn. „Zajęcia muzyczne w świetlicach wiejskich”

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubocieniu
Przyznano dotację w wysokości 1.450,00 zł na realizację zadania
pn. „Świetlica nasz drugi dom”.

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 494
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Anna Marcinkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Kiełczyńska
Czas wytworzenia: 2012-02-29 11:33:02
Czas publikacji: 2012-02-29 11:33:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak