?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

 
2011-12-29 12:07:42
Zakup i sukcesywna dostawa ekogroszku do Szkoły Podstawowej w Śliwicach

 
2011-12-13 11:58:37
Remont dachu i pomieszczeń budynku szkoły podstawowej

 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont dachu i pomieszczeń budynku szkoły podstawowej" znajduje się poniżej:
2011-11-30 12:34:47
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 772.300,00

 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 772.300,00 zł" znajduje się poniżej:
2011-11-16 12:39:12
Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej

 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wymianę stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej" znajduje się poniżej:
 
2011-11-08 07:39:06
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 772.300,00 zł

 Wójt Gminy Śliwice informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 772.300,00 złotych" zostało unieważnione. Szczegóły unieważnienia w załączniku.
2011-11-02 18:02:16
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W BRZOZOWYCH BŁOTACH

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w Brzozowych Błotach
2011-10-03 09:53:02
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Śliwice w roku szkolnym 2011/2012

 Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Śliwice w roku szkolnym 2011/2012


2011-08-26 12:17:34
Przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy Śliwice


2011-08-16 12:33:04
Dostawa oleju napędowego dla potrzeb ZUK Śliwice

 Dostawa oleju napędowego dla potrzeb ZUK Śliwice
2011-07-04 12:09:26