Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Śliwice, przeznaczonej do dalszej dzierżawy lokalu handlowego znajdującego się na działce nr 1285 przy ul. Dworcowej w Śliwicach.

2017-08-17 07:44:34
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 15 września 2017 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Śliwicach w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony publiczny nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntu niezabudowanego przeznaczonego pod budowę wieży telekomunikacyjnej na części działki o nr 1263 położonej w Śliwicach na okres 10 lat.

2017-08-11 08:08:30
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Śliwice, przeznaczonej do dzierżawy działki położonej w Śliwicach.

2017-07-13 07:44:34
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 lutego 2017 roku o godz.10-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 100/1, 100/2, 100/3, 100/4 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Brzeźnie gm. Śliwice , dz. nr 158/1, 158/4, 158/5, 158/6, 158/7, 158/8 i 158/9 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Śliwicach i dzierżawa lokalu mieszkalnego położonego w Śliwicach

2017-02-06 13:27:45
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 5 lipca 2016 r. o godz. 11-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony publiczny nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntu przeznaczonego na składowanie materiałów na część działki o nr 85/13 i część działki 85/15 położonych w Śliwicach.

2016-05-31 11:02:07
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 12 maja 2016 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr 626/10 przeznaczonej pod budownictwo usługowo-handlowe położonej w Śliwicach oraz działki nr 30/3 przeznaczonej na cele rolnicze położonej w Lubocieniu

2016-04-15 13:25:26
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 14 sierpnia 2014 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr 626/16 przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w Śliwicach
2014-07-08 09:45:33
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 14 sierpnia 2014 r. o godz. 11-tej w Urzędzie Gminy Śliwice,  w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokali mieszkalnych położonych w Śliwicach i Linówku oraz lokalu handlowego położonego w Byłyczku 
2014-07-08 09:38:58
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 27 maja 2014 roku o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy, zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu handlowego o pow. 45 m2 położonego w Laskach
2014-04-25 14:03:11
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 25 kwietnia 2014 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 156/6, 156/8, 1195, 1302/3 i 1302/5 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Śliwicach.
2014-03-25 09:22:02