Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 29 maja 2018 r. roku o godz.11-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 100/1, 100/2, 100/3, 100/4 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Brzeźnie gm. Śliwice , działek nr 158/1, 158/5, 158/6, 158/7, 158/8 i 158/9 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położone w Śliwicach, działki nr 630/3 przeznaczonej na parking położonej w Śliwicach, działki nr 404/1 położonej w Śliwiczkach gm. Śliwice oznaczonej w ewidencji gruntów jako nieużytek oraz dzierżawę działki oznaczonej w ewidencji numerem 206 przeznaczonej na teren rolniczy. W załączeniu regulamin przetargu oraz ogłoszenie

2018-04-26 10:18:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, 

że został wywieszony na okres 21 dni wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Śliwice, Śliwiczki, Brzeźno przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, nieużytku oraz gruntu ornego przeznaczonego do dzierżawy w miejscowości Rosochatka, stanowiących własność gminy Śliwice.

 
2018-03-29 10:59:21
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Śliwice, przeznaczonej do dalszej dzierżawy lokalu handlowego znajdującego się na działce nr 1285 przy ul. Dworcowej w Śliwicach.

2017-08-17 07:44:34
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 15 września 2017 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Śliwicach w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony publiczny nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntu niezabudowanego przeznaczonego pod budowę wieży telekomunikacyjnej na części działki o nr 1263 położonej w Śliwicach na okres 10 lat.

2017-08-11 08:08:30
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Śliwice, przeznaczonej do dzierżawy działki położonej w Śliwicach.

2017-07-13 07:44:34
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 lutego 2017 roku o godz.10-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 100/1, 100/2, 100/3, 100/4 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Brzeźnie gm. Śliwice , dz. nr 158/1, 158/4, 158/5, 158/6, 158/7, 158/8 i 158/9 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Śliwicach i dzierżawa lokalu mieszkalnego położonego w Śliwicach

2017-02-06 13:27:45
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 5 lipca 2016 r. o godz. 11-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony publiczny nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntu przeznaczonego na składowanie materiałów na część działki o nr 85/13 i część działki 85/15 położonych w Śliwicach.

2016-05-31 11:02:07
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 12 maja 2016 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr 626/10 przeznaczonej pod budownictwo usługowo-handlowe położonej w Śliwicach oraz działki nr 30/3 przeznaczonej na cele rolnicze położonej w Lubocieniu

2016-04-15 13:25:26
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 14 sierpnia 2014 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy Śliwice, w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki oznaczonej nr 626/16 przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w Śliwicach
2014-07-08 09:45:33
Ogłoszenie

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 14 sierpnia 2014 r. o godz. 11-tej w Urzędzie Gminy Śliwice,  w sali posiedzeń Urzędu Gminy zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokali mieszkalnych położonych w Śliwicach i Linówku oraz lokalu handlowego położonego w Byłyczku 
2014-07-08 09:38:58