?

Dostęp do informacji o środowisku 

 

Zgodnie z przepisami prawa Urząd Gminy Śliwice jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Urząd Gminy Śliwice prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Urzędu Gminy Śliwicehttp://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+%C5%9Aliwice

 
 

Liczba odwiedzin : 622
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kujawski
Czas wytworzenia: 2016-01-22 08:47:12
Czas publikacji: 2016-01-22 09:01:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak