?

Ogłoszenie 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012r. przez organizacje pozarządowe
 

Treść ogłoszenia (125.7 KB)

Wzór oferty (150 KB)

Wzór sprawozdania (161.5 KB)

Wzór umowy (156 KB)

Aktualizacja zakresu rzeczowego i finansowego zadania (54 KB)

 


Liczba odwiedzin : 408
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Anna Marcinkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wiesława Kiełczyńska
Czas wytworzenia: 2012-01-04 13:25:13
Czas publikacji: 2012-01-04 13:25:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak