?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 55/07

w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrazonej w złotych równowartości 14.000 euro

2008-03-10 13:49:00
Zarządzenie Nr 54/07

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
2008-03-10 13:44:00
Zarządzenie Nr 53/07

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
2008-03-10 13:36:00
Zarządzenie Nr 52/07

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Śliwicach

2008-03-10 13:32:00
Zarządzenie Nr 51/07

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Okoninach Nadjeziornych
2008-03-10 13:29:00
Zarządzenie Nr 50/07

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

2008-03-10 13:21:00
Zarządzenie Nr 49/07

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
2008-03-10 12:39:00
Zarządzenie Nr 48/07

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych

2008-03-10 12:22:00
Zarządzenie Nr 47/07

w sprawie zasad ustalania należności przysługujących z tytułu podróży służbowych w Urzędzie Gminy Śliwice oraz w jednostkach organizacyjnych gminy

2008-03-10 12:07:00
Zarządzenie Nr 46/07

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Śliwice na 2008r.
2008-03-10 12:05:00