?

Usługodawca wyłoniony w drodze konkursu na świadczenie usług w ramach PIS PPWOW 

 
Usługodawca wyłoniony w drodze konkursu na świadczenie usług w ramach PIS PPWOW 

Nazwa zadania

Wybrany usługodawca

Wartość umowy

Opracowanie i wdrożenie programu integracji i aktywizacji środowiska osób starszych, poświęconego utrwalaniu aktywnych postaw i pobudzaniu aktywności w szerszych kręgach seniorów. Pomoc w zachowaniu samodzielności samotnie żyjącym osobom starszym poprzez wizyty w miejscu zamieszkania oraz porady dotyczące zdrowia i zapewnienie podstawowej opieki.

Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach

27 500,00 zł

 

Liczba odwiedzin : 407
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Anna Marcinkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Urbański
Czas wytworzenia: 2009-05-13 10:56:23
Czas publikacji: 2009-05-13 10:56:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak