?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 14A/10

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych gminie Śliwice
2012-01-02 12:03:05
Zarządzenie Nr 37A/10

w sprawie powołania Komisji Przetargowej
2012-01-02 11:54:55
Zarządzenie Nr 20/10

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
2012-01-02 11:14:18
Zarządzenie Nr 21/10

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2012-01-02 10:39:22
Zarządzenie Nr 76/10

w sprawie wprowadzenia "Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Śliwice"
2012-01-02 10:06:19
Zarządzenie Nr 75/10

w sprawie ustalenia planu zastępstw
2012-01-02 10:01:09
Zarządzenie Nr 74/10

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Urzędu Gminy Śliwice i obiektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach"
2012-01-02 09:53:54
Zarządzenie Nr 73/10

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na rok 2011
2012-01-02 09:49:20
Zarządzenie Nr 69A/10

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Śliwice
2011-12-23 10:21:50
Zarządzenie Nr 47/10

w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia
2011-11-07 14:53:42