?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 63/11

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
2011-12-13 12:15:15
Zarządzenie Nr 62/11

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
2011-12-13 12:05:25
Zarządzenie Nr 59/11

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Śliwicach
2011-12-13 11:32:51
Zarządzenie Nr 58/11

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
2011-12-13 09:46:04
Zarządzenie Nr 43/11

w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej
2011-11-08 08:52:21
Zarządzenie Nr 13/11

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych"
2011-11-08 08:22:52
Zarządzenie Nr 17/11

w sprawie dokonania zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Śliwicach
2011-11-08 08:04:46
Zarządzenie Nr 6/11

w sprawie wyboru i sposobu prowadzenia czynności kancelaryjnych
2011-11-08 07:44:11
Zarządzenie Nr 57/11

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2011-11-07 13:32:31
Zarządzenie Nr 48/11

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2011-11-07 13:29:16