?

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego  

 

 

Rok
Numer uchwały - w sprawie
Ogłoszenie
2018 Uchwała NR XLIII/355/18 RADY GMINY ŚLIWICE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki 93/3, 93/5, 93/4 i część działki nr 103/2 i 301 w miejscowości Brzozowe Błota Dz. Urz. Woj Kuj - Pom z 2018 r., poz 4923 z dnia 3 października 2018 r.
2018 UCHWAŁA NR XXXV/303/17 RADY GMINY ŚLIWICE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Dworcowej w miejscowości Śliwice Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r., poz. 256 z dnia 10 stycznia 2017 r.
2017 Uchwała NR XXXIII/269/17 RADY GMINY ŚLIWICE  z dnia 21 listopada 2017 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 630/2 w miejscowości Śliwice Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r., poz. 4565 z dnia 27 listopada 2017 r.
2017 UCHWAŁANR XXIX/234/17 RADY GMINY ŚLIWICE z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 85/13 i 85/16 w miejscowości Śliwice Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r., poz. 2544 z dnia 20 czerwca 2017 r.
2016 UCHWAŁA NR XIX/151/2016 RADY GMINY ŚLIWICE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Śliwice obejmującego miejscowości: Lińsk, Lisiny, Okoniny, Okoniny Nadjeziorne oraz Śliwice Dz. Urz. woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 2300 z dnia 5 lipca 2016 r.
2014 UCHWAŁA NR XL/250/2014 RADY GMINY ŚLIWICE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 772 w Śliwicach Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r., poz. 1547
2012 Uchwała nr XIX/111/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Lińsku, gmina Śliwice (367.3 KB) Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r., poz. 1447
2012 Uchwała nr XIX/110/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 772 w Śliwicach (467.1 KB) Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r., poz. 1446
2012 Uchwała nr XXII/126/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 września 2012r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru w Brzozowych Błotach, Kręgu, Lińsku, Łobodzie, Okoninach Nadjeziornych i Śliwicach, gmina Śliwice (2.1 MB) Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r., poz. 2136
2010 Uchwała nr XXXIX/254/10 Rady Gminy Śliwice z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 772 w Śliwicach (601.3 KB) Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 61, poz. 641
2009 Uchwała nr XXXI/211/09 Rady Gminy Śliwice z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Śliwice (1.7 MB) Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 87, poz. 1528

 

 

Więcej informacji dot. planów zagospodarowania przestrzennego znajduje się na stronie: http://geoportal.mojregion.info/

 


Liczba odwiedzin : 2048
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Rytlewska
Czas wytworzenia: 2013-01-31 12:06:52
Czas publikacji: 2018-11-22 13:04:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak