?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
2010-09-24 09:10:27
DOŻYWIANIE DZIECI W LATACH 2010-2011 W GIMNAZJUM I SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GM. ŚLIWICE.

DOŻYWIANIE DZIECI W LATACH 2010-2011 W GIMNAZJUM I SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GM. ŚLIWICE.
2010-08-20 10:42:07
BUDOWA CENTRUM TURYSTYCZNO- KULTURALNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, BUDOWA PARKINGU W MIEJSCOWOŚCI ŚLIWICE ORAZ BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ DO MIEJSCOWOŚCI ŁOBODA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM JEZIORA

BUDOWA CENTRUM TURYSTYCZNO- KULTURALNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, BUDOWA PARKINGU W MIEJSCOWOŚCI ŚLIWICE ORAZ BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ DO MIEJSCOWOŚCI ŁOBODA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM JEZIORA
2010-08-19 13:37:39
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI KRĄG W GM. ŚLIWICE.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI KRĄG W GM. ŚLIWICE.
2010-07-05 11:02:10
ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU W KWOCIE 900 000.00 ZŁ NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI

ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU W KWOCIE 900 000.00 ZŁ NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI
2010-06-21 10:20:57
Budowa energetycznej lini kablowej oświetlenia ulicznego oraz budowa elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN na ul. Ks. Sychowskiego w Śliwicach – ETAP II.

Budowa energetycznej lini kablowej oświetlenia ulicznego oraz budowa elektroenergetycznych przyłączy kablowych nN na ul. Ks. Sychowskiego w Śliwicach – ETAP II.
2010-06-07 12:18:50
wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012 w m. Lińsk w gm. Śliwice.

wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012 w m. Lińsk w gm. Śliwice.
2010-06-07 12:16:55
BUDOWA ENERGETYCZNEJ LINI KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZYŁĄCZY KABLOWYCH NN NA UL. KS. SYCHOWSKIEGO W ŚLIWICACH.

2010-04-21 14:33:43
Przebudowa linii napowietrzno-kablowej SN 15kV na ul. Żurawinowej w Śliwicach.

2010-04-21 13:43:43
PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ETAP I WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ NA ULICY CZERSKIEJ W ŚLIWICACH.

2010-04-14 12:26:05