?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Dostawa węgla kamiennego kostki do budynków Urzędu Gminy Śliwice

Dostawa węgla kamiennego kostki do budynków Urzędu Gminy Śliwice
2010-12-16 09:21:16
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 539 100,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki.

Zaciągnięcie kredytu w kwocie 539 100,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki.
2010-11-05 10:52:43
: Dostawa węgla kamiennego kostki do budynków Urzędu Gminy Śliwice

: Dostawa węgla kamiennego kostki do budynków Urzędu Gminy Śliwice
2010-09-23 11:11:44
Ogłoszenie o przetargu

sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  pod usługi  (poza branżą spożywczą i funkcją mieszkalną) położonych w Śliwicach i trzeci publiczny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki  przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w Łobodzie.
2010-09-23 08:51:38
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w miejscowościach Brzeźno i w Kamionce

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej w miejscowościach Brzeźno i w Kamionce
2010-09-02 14:37:57
Dostawa używanego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosochatce, nr sprawy: 341-1/10.

Dostawa używanego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rosochatce, nr sprawy: 341-1/10.
2010-07-16 08:15:42
Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2010/2011 w gimnazjum i szkołach podstawowych w gm. Śliwice

 przetarg nieograniczony
2010-07-07 12:31:19
Dowożenie dzieci do szkół w gm. Śliwice w roku szkolnym 2010/2011

 przetarg nieograniczony
2010-07-07 09:00:13
Budowa centrum turystyczno- kulturalnego wraz z wyposażeniem, budowa parkingu w miejscowości Śliwice oraz budowa ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Łoboda wraz z zagospodarowaniem jeziora.

 Przetarg nieograniczony
2010-06-11 13:49:34
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Krąg w Gm. Śliwice.

 przetarg nieograniczony
2010-06-10 11:44:01