?

Pozostałe sprawy 

 
 
L.p. Nazwa usługi Pliki do pobrania
1 Sporządzenie testamentu

Karta usługi

 

2 Udostępnienie informacji publicznej

Karta usługi

Wniosek

3 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Karta usługi

4 Stwierdzenie zgodności kserokopii z orginałem

Karta usługi

Wniosek

5 Poświadczenie własnoręczności podpisu

Karta usługi

Wniosek

6 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Karta usługi

 

7 Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Karta usługi

Wniosek

Zgłoszenie

8 Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanych za agresywną

Karta usługi

9 Dodatki Mieszkaniowe / Energetyczne

Karta usługi

Wniosek Mieszkaniowy

Wniosek Energetyczny

10 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Karta usługi

Wniosek

Oświadczenie

Informacje do de minimis

Informacje wnioskodawcy

Instrukcja

Zawiadomienie

Oświadczenie o pomocy w rolnictwie

11 Wydawanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego

Karta usługi

Wniosek

 

Liczba odwiedzin : 1267
Podmiot udostępniający informację : Gmina Śliwice
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kujawski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Kujawski
Czas wytworzenia: 2012-12-03 14:23:15
Czas publikacji: 2018-04-18 08:36:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak