?
Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.948.428,00 zł

 
2014-07-18 12:00:12
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.157.272,00 zł

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.157.272,00 zł "

2013-12-16 11:45:59
Zakup i sukcesywna dostawa węgla ekogroszku do Szkoły Podstawowej w Śliwicach

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej "Zakup i sukcesywna dostawa węgla ekogroszku do Szkoły Podstawowej w Śliwicach"
2013-12-10 10:24:10
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 693.000,00 zł

 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 693.000,00 zł”
2013-09-24 07:39:53
Remont chodników przy drogach publicznych w gm. Śliwice

 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na Remont chodników przy drogach publicznych w gm. Śliwice”
2013-09-11 12:22:51
Przebudowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej w Byłyczku


2013-08-13 11:53:50
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Śliwice w roku szkolnym 2013/2014

 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
2013-08-02 11:55:09
Przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów szkół Gminy Śliwice

Rozstrzygnięcie przetargu
2013-08-01 15:00:10
DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŚLIWICE

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Śliwice

2013-07-01 10:15:53
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów przyuczających do zawodu dla uczestników projektu systemowego pn. Czas na start ku lepszej przyszłości

Rozstrzygnięcie przetargu
2013-06-28 09:12:50